Algemene voorwaarden

1. Informatie van de verkoper

De verkoper is Ergo Comfort bvba, Vincent Bavaistraat 7 2540 Hove. Ondernemingsnummer: BE 0873 512 912.

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online besteling plaatst, verklaart deze akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, de klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij/zij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

3. Wijziging Algemene Voorwaarden

Ergo Comfort bvba kan ten allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de online bestelling.

4. Foto's, afbeeldingen en beschrijvingen

Ergo Comfort bvba selecteert zorgvuldig de foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen die de verschillende fabrikanten en leveranciers ter beschikking stellen, en is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukwerk. De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierbij een rol spelen. Indien er grote verschillen zouden zijn, gelieve deze dan te melden via de klantendienst of het contactformulier.

5. Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Ergo Comfort wil steeds een kwalitatief en innovatief hoogstaand gamma aanbieden en zal dan ook geregeld het aanbod updaten.

6. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro, inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten. Ergo Comfort bvba behoudt zich het recht om alle prijzen ten allen tijden aan te passen en is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, als gevolg van kennelijk invoer,zet- of drukfouten.

7. Transportkosten

Voor leveringen binnen België wordt 5,00 euro aangerekend, vanaf 250,00 euro wordt er gratis geleverd. Voor grotere objecten zoals bv. meubilair van HOUE kan er een transport gekozen worden o.a. naar u opgestuurd; hier kunnen wel transportkosten worden voor aangerekend. Deze worden steeds duidelijk op voorhand gecommuniceerd.Voor andere Europese landen gelden de internationale tarieven van bpost internationaal op dat ogenblik.

8. Bestelling

De klant bestelt online, bevestigt en verstuurt de aankoopmail en ontvangt automatisch de bevestigingsmail waardoor de koop tot stand komt. De klant is verplicht om de bevestiging na te lezen op de correctheid van de ingevulde gegevens en bij eventuele fouten Ergo Comfort via het contactformulier op de hoogte te brengen.

Ergo Comfort bvba behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, uitputting van de voorraad, einde productie of bij overmacht.

9. Betaling

De klant kan online betalen via betaalkaarten VISA, MasterCard . Deze betalingswijze werkt het snelst. Of via een overschrijving, u volgt de stappen die aangegeven worden. Ogone zal u tevens een mail sturen met het bedrag, het bankrekeningnummer en de RFcode die u op de overschrijving moet vermelden.

10. Levering

Zodra de betaling op het bankrekeningnummer van Ergo Comfort bvba is toegekomen wordt de bestelling opgestuurd. Normaal gezien binnen de 5 werkdagen of de afgesproken leveringstermijn. Bij levering en/of montage van een stoel of werktafel wordt de juiste leveringsmoment op voorhand gecommuniceerd via mail of telefoon.

11. Garantie

Ergo Comfort bvba biedt garantie op de verkochte producten, zoals deze worden aangeboden door de fabrikanten en leveranciers van deze producten.

12. Verzakingsrecht

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze producten vallen ten laste van de koper. De producten moeten compleet, ongebruikt, ongeopend en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zitten.

13. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

14. Privacy

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15. Klantendienst

Ergo Comfort bvba streeft gebruiksvriendelijkheid, transparantie en service na. Indien u nog vragen hebt of suggesties, dan zijn die steeds welkom via het contactformulier of via de klantendienst tijdens de kantooruren op het nummer 03 293 26 77.